Nasi lektorzy

teachersNasi lektorzy to grupa wyselekcjonowanych i świetnie wyszkolonych specjalistów o niebanalnych osobowościach, kochających swoją pracę i przedkładających dobro studenta ponad wszystko. Każdy przeszedł kilkustopniowy proces rekrutacyjny zakończony 30-godzinnym szkoleniem metodycznym. W czasie selekcji zwracamy uwagę nie tylko na wiedzę teoretyczną czy doświadczenie ale także a może przede wszystkim na praktyczną znajomość języka, najlepiej nabytą w trakcie pobytu w kraju anglojęzycznym. Kolejnym ważnym aspektem na który zwracamy baczną uwagę jest charakter i osobowość naszych lektorów. Staramy się aby obok naturalnych cech niezbędnych każdemu wprawnemu nauczycielowi nasi lektorzy posiadali zróżnicowane cechy osobowościowe. Pozwala to nam na dobieranie charakteru nauczyciela do osobowości studenta czy grupy. Przy jednolitym poziomie wyszkolenia i przygotowania lektorów atmosfera na zajęciach i przysłowiowa „chemia” pomiędzy nauczycielem a studentami na pewno jest czynnikiem silnie motywującym a często okazuje się elementem decydującym o końcowym sukcesie.

books and appleWśród naszych lektorów nie brakuje absolwentów filologii, native speaker-ów ale także osób bez wykształcenia kierunkowego za to w przeszłości żyjących w krajach anglojęzycznych i znających język i kulturę anglosaską na nie mniejszym poziomie niż urodzony Anglik czy Amerykanin. Często nawet nasi studenci na poziomach zaawansowanych nie są w stanie rozpoznać który z lektorów jest autentycznym native’em a który nie. Najważniejsze jednak jest to iż wszyscy perfekcyjnie znają metodę iSchool©, są znakomicie przygotowani do swojej pracy, doskonale wiedzą co należy do ich obowiązków i KTO jest najważniejszy.