Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Rodzajniki nieokreślone - a / an.

[Chcielibyśmy podziękować za ten artykuł Kubie Wujkowi - który jest jednym z naszych najaktywniejszych fanów na FB.]

Rodzajniki w języku angielskim należą do większej grupy wyrazów, tzw. określników (determiners). (Do określników zaliczamy również zaimki dzierżawcze [my, his, etc.], zaimki wskazujące [this, that, etc.], oraz kwantyfikatory [all, none, etc.].
Wyróżniamy cztery typy rodzajników:
1. Rodzajniki nieokreślone (indefinite articles): a oraz an.
2. Rodajniki określone (definite articles): the.
3. Rodzajniki liczby mnogiej: some oraz any.
4. Rodzajnik zerowy (no article): czyli po prostu brak rodzajnika.

Jeśli chodzi o pozycję rodzajnika w zdaniu to typowo pojawiają się one przed rzeczownikiem lub na początku frazy rzeczownikowej (noun phrase) przed przymiotnikami. np:
a beautiful day;
the big man;
some delicious cakes.

Rodzajniki określone w języku angielskim używane są w odniesieniu do rzeczy które znane są obojgu rozmówcom, zaś rodzajniki nieokreślone stosujemy w przypadku gdy nie są one znane żadnemu z rozmówców. Używamy ich także do określenia czy mówimy o rzeczach ogólnych czy szczegółowych. Użycie rodzajnika a lub an zależy od wyrazu, który one poprzedzają. Jeśli zaczyna się on na spółgłoskę używamy rodzajnika 'a', kiedy zaczyna się na samogłoskę używamy rodzajnika 'an', np:
a book,
a house,
an apple,
an opera.

Wybór rodzajnika jest zależny od wymowy wyrazu nie zaś od jego pisowni, kiedy zatem wyraz wymawiamy zaczynając od samogłoski stosujemy rodzajnik 'an' pomimo iż w pisowni wyraz zaczyna się spółgłoską:
an hour,
an MP.

Podobnie kiedy wyraz w pisowni zaczyna się na samogłoskę w wymowie na spółgłoskę patrzymy zawsze na wymowę i używamy wtedy rodzajnika 'a':
a union,
a university.

 

 

Omówimy teraz szczegółowo przypadki, w których stosować będziemy rodzajniki nieokreślone 'a/an'.

1. Kiedy mówimy o pojedynczej osobie lub przedmiocie, kiedy nasz rozmówca nie wie, którą z osób lub rzeczy mamy na myśli lub kiedy nie ma znaczenia o której konkretnie rzeczy lub osobie mówimy:
• My sister is going out with a Spaniard. [Moja siostra chodzi z Hiszpanem] - rozmówca nie wie, o którego hiszpana konkretnie chodzi.
• Can I borrow a pencil? [Czy mogę pożyczyć ołówek?] - obojętnie, który ołówek.
• She lives in a block of flats. [Ona mieszka w bloku] - jednym z wielu.

2. Kiedy mówimy o każdym przedstawicielu danej klasy bądź grupy (zawodowej, zwierząt, ludzi, etc.):
• A firefighter must be brave [Strażak musi być dzielny] - każdy strażak musi.
• A puma can run very fast. [Puma potrafi szybko biegać] - każda puma potrafi.
• A brand new car must be clean. [Nowy samochód musi być czysty]

3. Kiedy osoby lub przedmioty klasyfikujemy za pomocą czasownika lub spójnika 'as' używamy rodzajnika 'a/an' do określenia klasy bądź grupy, do której dana osoba lub przedmiot należą:
• He is a policeman. [On jest policjantem]
• I want to become an actor. [Chcę zostać aktorem]
• He was a good man all his life. [Był dobrym człowiekiem przez całe życie]
• You can use this cup as an ashtray. [Możesz użyć tej filiżanki jako popielniczki]
• It cannot be used as a means of transport. [Nie może być użyty jako środek transportu.]

4. Rodzajniki a/an są zazwyczaj stosowane jedynie z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej (takie było zresztą pierwotne znaczenie słów a i an - oznaczały one po prostu 'jeden']. W liczbie mnogiej i z czasownikami niepoliczalnymi stosujemy ich odpowiedniki czyli some, any lub nie stosujemy żadnego rodzajnika:
• We have met some interesting people. [Spotkaliśmy parę interesujących osób]
• Have you got any cigarettes? [Czy masz jakieś papierosy?]
• Businessmen usually work a lot. [Biznesmeni zazwyczaj dużo pracują]
• There is still some milk left. [Ciągle zostało trochę mleka.]
• Wine is made of grapes [Wino robi się z winogron]

5. Rodzajników a/an nie używa się z samym tylko przymiotnikiem (bez rzeczownika):
• She is a beautiful girl. [Jest piękną dziewczyną.]
• She is beautiful. [Jest piękna.]
She is a beautiful.

6. Rodzajników a/an nie używamy razem z zaimkami dzierżawczymi (possesives). Możliwe jest za to stosowanie konstrukcji a/an ... of mine/yours/hers etc.:
• He's my friend. [Jest moim przyjacielem]
• He's a friend of mine. [Jest moim przyjacielem]
He's a my friend.

Uwaga! Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się również z polityką RODO Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Centrum Rozwoju Kompetencji Językowych z siedzibą w Łodzi.

1. Postanowienia Ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem bazy danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kompetencji Językowych Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Nawrot 85a, 90-039 Łódź; kontakt sekretariat@ispeak.edu.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także sprzedaży usług oferowanych przez Centrum Rozwoju Kompetencji Językowych Sp. z o. o. zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 PE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Dostęp do danych w ściśle określonym zakresie, będą mogły mieć podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania danych.
 5. Dla wygody Użytkowników strona ischool.edu.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
 3. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 4. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 5. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 6. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 7. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.
 8. Każda osoba, której dane posiada administrator ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@ispeak.edu.pl
 10. Administrator zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo Procesorzy, z którymi Administrator ściśle współpracuje.

3. Pliki cookies

 1. Witryna ischool.edu.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 2. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Centrum Rozwoju Kompetencji Językowych Sp. z o. o. w celu optymalizacji działań.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 4. COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Administrator zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

4. Cele w jakich wykorzystywane są cookies

 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:
 2. Konfiguracja systemu
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
 5. Uwierzytelnienia użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 6. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

iii. umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.

 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 2. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
 5. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.
 6. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
 7. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
 8. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
 9. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.
 10. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych, np: Facebook.com, Ceneo.pl, Opineo.pl.
 11. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat.

5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

6. Newslettery

 1. Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w platformie e-learningowej lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.
 2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 4. przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);
 5. chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
 6. nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;
 7. usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.

Gramatyka

 • Present Continuous dla przyszłości
 • Czas Present Continuous
 • Dopełniacz saksoński
 • Kolejność przymiotników w zdaniu
 • Czasownik modalny 'CAN'
 • Rodzajniki nieokreślone
 • Tryb rozkazujący (Imperative)
 • Infinitive of purpose
 • Zaimki dzierżawcze (Reflexive Pronouns)
 • Czasownik 'to be'
 • Konstrukcje do wyrażania przyszłości -
 • Czasownik
 • Echo questions
 • Konstrukcja

Słownictwo

 • Disassemble vs. Dissemble
 • Różnice między:
 • Różnice między: “journey”, “tour”, “travel” i “trip”
 • Homographs vs. homophones vs. homonyms
 • Spójniki: because, so, until
 • Czasownik 'GO' z odpowiednimi przyimkami
 • Dictionary vs. Glossary vs. Lexicon
 • O zaimkach wskazujących
 • Ułamki - jak je poprawnie tworzyć i wymawiać
 • Phrasal verbs czyli czym są czasowniki frazowe
 • Użycie końcówek